piątek, 15 grudzień 2017

Droga do przyszłości - Projekt

logoOTWARTE SERCA

Kompleksowe i wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej

Więcej…

Z widokiem na Babią Górę - Projekt górski

logo zwb3Informujemy, że zakończyliśmy realizację projektu górskiego „Z widokiem na Babią Górę”–cykl wędrówek beskidzkimi szlakami

Więcej…

 • KARTA ZGŁOSZENIA - zobacz
 • INFORMACJE O PROJEKCIE - zobacz

"DROGA DO PRZYSZŁOŚCI"

Kompleksowe oraz wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej

ORGANIZATOR :

Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnoprawnych „Otwarte Serca” w Dąbrowie Górniczej po raz 6 organizuje projekt „Droga do przyszłości” mający na celu profilaktykę i wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.

DLA KOGO:

Uczniowie masowych oraz integracyjnych szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Dąbrowy Górniczej, u których zdiagnozowano zaburzenia i deficyty rozwojowe wpływające negatywnie na ich naukę i funkcjonowanie społeczne (np. ADHD, ADD, Asperger, niedosłuch centralny, dysleksja rozwojowa, zaburzenia zachowania, trudności w nauce, trudności z koncentracją)

CELE PROJEKTU:

 • Poprawa efektywności nauki szkolnej u uczniów
 • Wspomaganie rozwoju poprzez udział w specjalistycznych indywidualnie dobranych terapiach
 • Zwiększenie umiejętności społecznych dzieci mających na celu współdziałanie w grupie
 • Wsparcie rodziców w procesie wychowawczym dzieci
 • Zmniejszenie problemów szkolnych
 • Poprawa funkcjonowania emocjonalnego

PROPONOWANE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE:

  • Terapia metodą EEG Biofeedback        
  • Terapia metodą Johansena      
  • Terapia metodą Warnkego          
  • Terapia neurologopedyczna           
  • Trening umiejętności społecznych dla dzieci z zespołem Aspergera i zaburzeniami zachowania
  • Arteterapia           
  • Grupa wsparcia "Tęcza"   dla rodziców
  • Szkoła dla rodziców  
  •                               

CZAS I MIEJSCE REALIZACJI:

 • Termin : 6 marca 2017 r. do 15 grudnia 2017r. z wakacyjną przerwą
 • Miejsce: Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej, ul Gwardii Ludowej 107 w Dąbrowie Górniczej

                       

KADRA PROWADZĄCA:

Doświadczeni specjaliści: psycholodzy, pedagodzy posiadający odpowiednie kwalifikacje w zakresie prowadzenia poszczególnych metod terapii.

REKRUTACJA:

Do projektu zakwalifikowani zostaną uczniowie na postawie minimum jednego z następujących dokumentów:

 • Orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej specjalistycznej
 • Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej specjalistycznej
 • Inna opinia specjalistyczna w tym lekarska istotna z punktu widzenia konieczności oddziaływań terapeutycznych

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU

Druk Zgłoszenia można pobrać:

- ze strony internetowej www.otwarteserca.com

- w siedzibie Stowarzyszenia, tj. ul Gwardii Ludowej 107,

budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca”,

w godzinach 8.00- 15.00,

tel. kontaktowy: (32) 261 91 44

Wypełnione Zgłoszenie należy złożyć w terminie do:

24 lutego 2017 r.

w siedzibie Stowarzyszenia wraz z wymaganym dokumentem (np. orzeczenie,

opinia psychologiczna, opinia lekarska)

 

 

 

 


Mówik

Komunikacja wspomagająca

Więcej na www.mowik.pl

Zobacz jak komunikuje się p.Fabian :)

Nasze pracownie:

W warsztacie istnieje dziesięć pracowni: aktywizacji zawodowej I i aktywizacji zawodowej II, ceramiczna, gospodarstwa domowego, informatyczna, ogrodniczo-techniczna, konserwatorska z elementami metaloplastyki; malarstwa, grafiki i witrażu; szycia, haftu i makramy oraz tkactwa. Formy terapii zajęciowej oraz techniki stosowane w poszczególnych pracowniach dostosowywane są do indywidualnych możliwości każdego uczestnika. Podczas zajęć w większości pracowni powstają prace o walorach użytkowych oraz artystycznych, które następnie prezentowane i sprzedawane na różnego rodzaju wystawach i kiermaszach.

Zadaniem nadrzędnym wszystkich pracowni są działania uspołeczniające, kształtujące zdolności komunikacyjne uczestników, umiejętność współpracy w grupie i kulturę osobistą. Proces ten przebiega równolegle z zasadniczymi zajęciami i trwa w określonych przypadkach nawet kilka lat.

Aktywizacji zaw. I i II

Informatyczna

Szycia, haftu i makramy

Elektrośmieci

 Elektrośmieci

Przynieś zużyte, zepsute sprzęty elektryczne i elektroniczne do nas.

Ceramiczna

Konserwatorska

Malarstwa, grafiki i witrażu

Jak zostać uczestnikiem

Jak zostac uczesnikiem

Zostań uczestnikiem

Przyjdź do naszej siedziby i złóż potrzebne dokumenty.

Gospodarstwa domowego

Tkacka

Ogrodniczo-techniczna

ogrodnicza

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teatr

 • Legendy dąbrowskie

  Gołonogi Pustelnik i Tuczna Baba

 • Potemowy misz masz

  Potemowy misz masz

 • Przebudzenie

  Przebudzenie marzeń

 • Kwartet dla czterech aktorów

  Kwartet dla czterech aktorów

Wycieczki górskie

Nordic walking

Wycieczki rowerowe

Copyright © 2017 Stowarzyszenie OTWARTE SERCA.