sobota, 23 luty 2019

logoOTWARTE SERCAPODSUMOWANIE

   projektu pn. „Droga do przyszłości” edycja w 2017 roku  

Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OTWARTE SERCA” w ramach konkursu miejskiego po raz kolejny realizowało projekt kierowany do dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia edukacyjnego i terapeutycznego.

Tym razem działo się to po raz pierwszy w siedzibie stowarzyszenia – przy ul. Św. Antoniego 107 ! (dawna Gwardii Ludowej)Zajęcia odbywały się na naszym własnym sprzęcie zakupionym ze środków pozyskanych w ramach dotacji lub darowizn od osób wspierających Stowarzyszenie.

Wcześniej mieliśmy przyjemność współpracować z dwoma placówkami – szkołami z terenu Dąbrowy Górniczej, które udostępniały nam pomieszczenia i częściowo  sprzęt do przeprowadzenia tego projektu.

W kolejnych edycjach projektu zawsze staraliśmy się modyfikować program tak, aby zajęcia jak najlepiej zaspakajały aktualne potrzeby uczniów mających specyficzne problemy.

Naszym nadrzędnym celem jest rzetelne i jak najlepsze wykonanie powierzonego nam zadania.

W 2017 roku mogliśmy w optymalnie wyposażonych do tego celu pomieszczeniach, przy wykorzystaniu własnego sprzętu, zaproponować uczniom dąbrowskich szkół wysokiej jakości zajęcia terapeutyczne.

Zajęciami specjalistycznymi zostało objętych 62 dzieci.

Prowadziliśmy :

trening biofeeedback,

trening metodą Warnkego

trening metodą Johansena

terapię neurologopedyczną

trening umiejętności społecznych

zajęcia arteterapii

zajęcia dla rodziców (Grupa wsparcia, szkoła dla rodziców)

Stowarzyszenie zakupiło bębny Djembe, które wykorzystane były m.in do zajęć z arteterapii, co w znaczny sposób uatrakcyjniło te zajęcia.

Dzięki dofinansowaniu ze środków miejskich możliwa była realizacja PROJEKTU mającego na celu zwiększenie dostępności do diagnostyki i wielospecjalistycznych terapii dla uczniów szkól dąbrowskich.

Dzieci, które przebywają w szkołach masowych nie mają tak dużego dostępu (jak dzieci uczęszczające do szkół specjalnych) do nowoczesnych metod terapeutycznych, a koszt korzystania z tego typu zajęć terapeutycznych- na runku komercyjnym - to kwoty rzędu 60 do 100 zł. Finansowe wsparcie miasta w realizację tego projektu to inwestycja w przyszłość tych dzieci – mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza

Copyright © 2017 Stowarzyszenie OTWARTE SERCA.