środa, 20 listopad 2019

jesteśmy AKTYWNI ZAWODOWO !*

            Aktywizacja zawodowa w naszym warsztacie, od kilku już lat, obejmuje wielokierunkowe i wielopłaszczyznowe działania, których zadaniem jest kształtowanie kompetencji przyszłych pracowników.

Zaczynając od odbywanego codziennie rutynowego treningu zawodowego, na który składa się wykonywanie prac porządkowych oraz praca produkcyjna i pełnienie różnorakich dyżurów, uczestnicy stopniowo nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające im na podjęcie w przyszłości zatrudnienia. W tym celu następnie, organizowane są wizyty w zakładach pracy, próbki pracy oraz udział w praktykach aktywizujących zawodowo.

            Aktywizacja uczestników w praktyce oznacza całe spektrum działań związanych z pracą nad rozwojem osobistym, zaczynając poprawy wizerunku (w tym opieka stomatologiczna i protetyczna) poprzez warsztaty z psychologiem doskonalące umiejętności interpersonalne, rozwijające motywację, asertywność, uczące budowania relacji i pokonywania barier, aż po trening komunikacyjny, trening budżetowy oraz pracę nad poprawą kondycji niezbędnej do podjęcia zatrudnienia (zajęcia ruchowe, basen, nordic walking itp.)

            Aktywizacja zawodowa w naszym warsztacie rozwija się sukcesywnie od kilku lat, dostosowując się do ogólnie panujących w tej dziedzinie trendów, czasami nieznacznie je nawet wyprzedzając. Pierwsza pracownia Aktywizacji Zawodowej (AZ I) powstała w 2009 roku, następnie w 2014 dołączyła do niej druga (AZ II) a od kilku miesięcy placówka ponownie poszerzyła zakres działań zatrudniając doradcę zawodowego oraz dwóch trenerów pracy. Ich zadaniem jest wprowadzanie uczestników w świat zawodów, rozwijanie umiejętności rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron, sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz aktywnego poszukiwania zatrudnienia.

            Wdrażanie uczestników warsztatu do obowiązków pracowniczych trwa od kilku miesięcy nawet do kilku lat i zależne jest od indywidualnego potencjału każdej jednostki. Kolejne etapy rozwoju nie są przypadkowe, lecz planowane a następnie okresowo oceniane w Indywidualnym Programie Rehabilitacji.

            Odpowiednio przeszkoleni i przygotowani podopieczni „Otwartych Serc” udają się na praktyki w rzeczywistym środowisku pracy, dzięki którym zdobywają bezcenne doświadczenie a czasem i możliwość zatrudnienia. Najczęściej są to okoliczne zakłady, z którymi współpracujemy od lat, ale pojawiają się też nowe miejsca. W tym roku były to m.in. zakład fryzjerski (pomocnik fryzjera) szkoła podstawowa (pracownik porządkowy), zakład produkcji opakowań plastikowych (pracownik produkcji). W ramach praktyk uczestnicy wykonywali również usługi remontowe oraz prace ogrodnicze u indywidualnych klientów. Dzięki współpracy warsztatu z Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Bytomiu, od kilku miesięcy dwóch naszych uczestników pracuje z powodzeniem na otwartym rynku pracy.

Aktualnie, w sierpniu, sześcioosobowa grupa uczestników wyjedzie na tydzień do Zakładu Aktywności Zawodowej w Lalikach, by tam pod okiem instruktorów zdobywać doświadczenia z zakresu usług hotelarskich.

* Ogół osób w wieku produkcyjnym wyrażający chęć podjęcia pracy. Do aktywnych zawodowo zalicza się zarówno osoby pracujące, jak i osoby bezrobotne poszukujące pracy i zainteresowane jej podjęciem.

                                                                                                                      Dorota Szczepanik

Copyright © 2017 Stowarzyszenie OTWARTE SERCA.