piątek, 06 grudzień 2019

walne

 

Dąbrowskie  Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Osób Niepełnosprawnych „OTWARTE SERCA” zostało powołane Uchwałą na Zebraniu Założycielskim w dniu 26 kwietnia 2002 roku i posiada status organizacji pożytku publicznego.
 
Stowarzyszenie powstało w celu:

 
-  działania na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  oraz  ich rodzin  i opiekunóww w zakresie ochrony zdrowia i prawa do rehabilitacji i rewalidacji,


- inicjowania  i  realizowania  działań  zmierzających  do  poprawy  sytuacji  osób niepełnosprawnych,


-  wspierania działań osób niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw,


- promocji,  wspierania  i  wdrażania  idei  integracji  społecznej,  zawodowej  i kulturalnej osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,

 
-  zwiększenia aktywności społecznej osób niepełnosprawnych,


- upowszechniania  aktywności  fizycznej  i  sportu  oraz  turystyki  wśród  osób niepełnosprawnych,


-  promowania aktywnych form spędzania wolnego czasu,


-  aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,


-  działania przeciwko wykluczeniu społecznemu,


- promowania  osiągnięć  społecznych,  intelektualnych  i  artystycznych  osób z niepełnosprawnością.

 

PRZYJACIELE

 • adient.jpg
 • rollfix2.jpg
 • wsb.png
 • kzkgop.png
 • powersport.JPG
 • wsps.jpg
 • stadion-slaski.jpg
 • zst.jpg
 • pogoria2.jpg
 • Logo-Timkena_300-dpi.jpg
 • amicis2.jpg
 • benteler.png
 • anlplastics.png
 • optokom.jpg
 • logo-wodocigi.jpg
 • ursa.png
 • csir.jpg

Copyright © 2017 Stowarzyszenie OTWARTE SERCA.