piątek, 06 grudzień 2019

Uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej Otwarte Serca są osoby z niepełnosprawnością, które zostały zakwalifikowane do tej formy rehabilitacji zawodowej i społecznej przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w 10 grupach terapii zajęciowej w oparciu o indywidualne programy rehabilitacji i terapii. Obecnie warsztaty obejmują wsparciem 60 uczestników.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

Uczestnicy pracują w 4 blokach zajęciowych:                                                        

08:00 - 09:30 - I blok zajęciowypapierowa wiklina

09:30 - 09:45 - przerwa

09:45 - 11:00 - II blok zajęciowy

11:00 - 11:30 - przerwa śniadaniowa

11:30 - 13:30 - III blok zajęciowy

13:30 - 13:45 - przerwa

13:45 - 15:00 - IV blok zajęciowy

W Warsztacie organizowane są dodatkowe formy rehabilitacji uznane przez Radę Programową za adekwatne do potrzeb, możliwości psychofizycznych oraz preferencji uczestników, m.in.:

na statku

- psychoedukacja,

- edukacja seksualna,

- rewalidacja,

- rehabilitacja ruchowa,

- relaksacja,

- basen

Dodatkowo uczestnicy jeżdżą na różnego rodzaju wycieczki, chodzą na piesze wędrówki górskie, uczestniczą w kilkudniowych wyjazdach o charakterze rehabilitacyjno- integracyjnych.

 

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej - Karolina Manowska 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej finansowany jest ze środków PFRON i UM Dąbrowa Górnicza

                                                       pfrondg

 

PRZYJACIELE

 • wsb.png
 • amicis2.jpg
 • kzkgop.png
 • csir.jpg
 • adient.jpg
 • logo-wodocigi.jpg
 • stadion-slaski.jpg
 • rollfix2.jpg
 • powersport.JPG
 • zst.jpg
 • ursa.png
 • pogoria2.jpg
 • Logo-Timkena_300-dpi.jpg
 • anlplastics.png
 • optokom.jpg
 • wsps.jpg
 • benteler.png

Copyright © 2017 Stowarzyszenie OTWARTE SERCA.